Alumni

Home
Donation Alumni / Alumni EnterpriseGradeProgramAmount(RMB)
2012 MBA Graduates2009MBA15800

Sea Dream Profitable Group

2008EMBA5000
2013 Antai Alumni New Year Concert

2658
NO.28 CEO Training ProgramNO.28CEO10000
NO.32 CEO Training ProgramNO.32CEO17000
NO.34 CEO Training ProgramNO.34CEO40500
2010 EMBA Graduates2008EMBA20000
2011 EMBA Graduates2009EMBA100000
2013 MBA Graduates2010MBA28100
Anhui Zhong Xu Construction Engineering Co., Ltd.2012EMBA200000
BAO JianguoNO.9CEO88515
CHEN XingcaiNO.4CEO5000
CHEN ZhimingNO.34CEO10000
Soochow Asset Management Co.,Ltd. 2007EMBA556000
Soochow Life Insurance Co.,Ltd2008EMBA100000
GUAN Yinzhou2003EMBA32605
Hangzhou Zhuang Xin investment Co.,Ltd2011EMBA200000
12 Alumni Including LI Qing
Undergraduate36000
LIN HuipingNO.1CEO5000
Qian Xiang Property Management (Shanghai) Co., Ltd.2007EMBA70000
Shanghai Safbon Water Service Co.,Ltd.2006EMBA200000
Shanghai Chen Lu Information Technology Co., Ltd. 2005EMBA88000
Shanghai Da Han Tang Biotechnology Co., Ltd.2004EMBA
Shanghai Oversea Steel Shearing and Distributing Co.,Ltd.2011EMBA50000
Shanghai Inoherb Cosmetics Co., Ltd.NO.3CEO100000
Shanghai Capstone investment Co.,Ltd.2012EMBA460000
Shanghai Zizhu Real Estate (Group) Co., Ltd.2009EMBA588000
SUO YongNO.9CEO8851.5
Weiss-rohlig China(Shanghai) Co,.Ltd.2007EMBA250624.34
WU LiangquanNO.30CEO20000
XIANG JihuaNO.9CEO27535
XIAO Feng2008EMBA50000
YANG ZhijunNO.28CEO20000
YE Xiangwu2004EMBA200000
Yixing Industrial Equipment Installation Co.,Ltd.2006EMBA50000
ZHANG ChangchunNO.4CEO10000
12 Alumni including ZHANG Xunling
Undergraduate24000
Zhenjiang Broadway Real Estate Development Co., Ltd. NO.9CEO300000
China Pacific Life Insurance Co.,Ltd.

67200
ZHONG GuirongNO.11CEO5000
ZHU Youwei2009EMBA200000