About ACEM

Home

xygk_n2.jpg


Dean

Chen Fangruo

Associate Dean

Tian Xinmin, Jing Runtian, Yin Haitao, Liu Shaoxuan

Secretary of College CPC Committee

Jiang Wenning

Deputy Secretary of College CPC Committee

Yu LengZhang Donghong