About ACEM

Home

xygk_n2.jpg


Dean

Chen Fangruo

Associate Dean

Tian Xinmin, Jing Runtian, Yin Haitao, Liu Shaoxuan, Zhu Xi

Secretary of College CPC Committee

Jiang Wenning

Deputy Secretary of College CPC Committee

Yu LengZhang Donghong