About ACEM

Home

Academic Committee

Chairman: Chen Fangruo

vice Chairman: Wu Wenfeng

Members:Yang Jie, Jin Runtian, Yin Haitao, Jiang Zhibin, Wan Guohua, Zhang Pengzhu, Zheng Huan, Rong Ying, Zeng Saixing, Zhu Qinghua, Wang Liangyan, Xia Lijun, Wu Chongfeng, Luo Shougui, Lu Ming, Qian Junhui

Secretary General: Liu Hongyu


Academic Degrees Committee

Chairman: Chen Fangruo

Vice Chairman: Jing Runtian

Board Members: Chen Hongmin, Dong Ming, Gu Haiying, Hu Yiming, Jiang Zhibin, Liu Yi, Qian Junhui, Tang Ningyu, Tian Peng, Wan Guohua, Wu Chongfeng, Wu Wenfeng, Zhang Pengzhu, Zhou Zucheng, Zeng Saixing